dilluns, 16 de febrer del 2015

4art "PUNT DE FISIO" SÍNDROM FÈMORO.PATEL.LAR

 SD FEMOROPATEL.LAR
Aquest tipus de lesió és un dels més ferqüents entre les lesions esportives. Es deu a una falta de congruència i desviació de la rótula respecte als còndils femorals que conjuntament amb aquesta conformen l'articulació del genoll.


Anatomia

Els còndils són les parts més distals de l'ós del fèmur (tròclea femoral, TF). Tenen forma arrodonida i estan recobertes per cartíl.leg. Per la seva part, s'articulen amb el que s'anomena platell tibial que és la part més superior i proximal de l´ós de la tíbia. Aquesta també està recoberta per cartíl.leg articular i a més contenen els meniscs que li donen congruència i estabilitat al genoll.
A l'hora aquesta articulació s'engrana per la seva part anterior amb la ròtula o patel.la, que a la seva vegada també està recoberta per cartíleg en a la seva part posterior.Articulació fèmoro-patel.lar

En aquest cas ens ha centrarem en l'articulació que es produeix entre la tròclea femoral i la rótula, articulació fèmoro-patel.lar
La rótula ha d'estar centrada entre els dos còndils en un genoll normal per poder funcionar sense cap problema. En ella s'inserten els vastos dels quàdriceps (extern e intern). Quan hi ha un vast que pel motiu que sigui tira més d'ella la ròtula que da descentrada i hi ha una part d'ella que impacta més un cantó que l'altre. En aquest punt hi haurà més desgast i per tant apareixerà dolor.
Això es fa més palesa en quan es realitza la flexió del genoll ja que en extensió complerta la rótula no impacta amb els còndils.Factors predisponents

L'anatomia rotuliana
el còndil lateral és més alt que el còndil intern. En cas d'haber una displasia de la rótula o la tròclea pot acabar produint una desestabilitat de l'articulació.


Alineació incorrecte: 


si l'extremitat inferior pateix una incorrecte alineació pot produir una font de dolor en la zona degut a una desestabilització del genoll. Trobem diferents factors que estan directament relacionats amb l'alineació de l'extremitat inferior:
 • rotació tibial
 • rotació femoral
 • angle Q augmentat
 • genu valgum
 • genu recorvatum
 • hiperpronació del peu
Dèficit muscular: 
els vastos del quàdriceps tenen la funció entre d'altres, de poder mantenir l'estabilitat de la rótula. Quan pel que sigui hi ha un vast que tira més que l'altre aquesta estabilitat es trenca i es produeix el descentratge que acabarà produint l'augment de la presió i com a conseqüència un conflicte en aqust punt.Símptomes

En aquesta patologia es típic el queixar-se de dolor en la zona del genoll. Aquest pot ser a nivell a nivell anterior de la rótula, darrera de la càpsula o en els extremas laterals del genoll. Hi ha dolor durant i desprès de l'activitat esportiva (carrera). També pot aparèixer al pujar o baixar escales o pendents. Un altre símptoma ès estar assegut molta estona i a l'aixecar-se apareix dolor.Tractament

El tractament consisteix en principalment disminuir el dolor. Això ho podem fer mitjançant
 • crioteràpia
 • ultrasons
 • iontoforesi
 • ona curta
 • kinesiotaping


Haurem de replantejar el nostre tipus d'entrenament tot reduint la càrrega de treball setmanal així com el treball en pujades i/o escales.
Reeducar la patel.la és un objectiu primari. Per a tal efecte podem utilitzar envenats o kinesiotapes per tal d'ajudar a un correcte centratge de la mateixa. Un cop tenim això començarem amb una treball muscular específic per tal de tonificar aquella musculatura que està hipotònica i a l'hora estirament de la musculatura que ens està produint aquell descentratge, com per exemple en el cas dels vastos de quàdriceps. Es començarà per isomètrics i acte seguit passarem a realitzar isotònics.

 Realitzar estiramets i moviments de la patel.la en passiu així com recuperar la bona flexibilitat de la musculatura flexora també serà uns dels nostres principals objectius.
Actualment també hi ha altres tipus de tractament que ajuden a regenar de nou el cartíleg perdut i a fer funciomal i sense dolor aquest genoll com per exemple els factors de creixement.


Tot aquest treball a de ser realitzat per una professional indicat (rehabilitador, fisio,..) que sàpiga el que fa i ens pugui ajudar a reduir aquesta molèstia i tornar a la reintroducció de la nostre activitat esportiva el més aviat possible.